VIDEOS DE CONTENIDO "DE AQUI SOY" EN TSELTAL

¿BIN A TE LUM K’INALE?

TE SWITSUL TE BAN JACHEMON

¿BIN A TE LUME?

¿BANTI AY JA’ TA JLUMAL?

¿TE BANTI JAJCHEMAT, JABAL K’IXIN K’INAL O JABAL SIKIL K’INAL?

¿BANTI YA XTAL TE JA’ALE?

 

TE LUM K’INAL YA XELTA STALEL